DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện, kiểm tra lại hệ thống sổ sách kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính .      

 

Quyết toán thuế - kế toán thuế Hoàng Hân

 

Nội dung dịch vụ Hoàn Thiện Sổ Sách - Báo Cáo Tài Chính :

  • Kiểm tra sổ sách kế toán

  • Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán (nếu có sai sót)

  • Điều chỉnh báo cáo tài chính

  • Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế

 

Loại hình doanh nghiệp

Số lượng chứng từ / năm

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – TƯ VẤN

Từ 01 đến 1.000


Từ 1000  hóa đơn trở lên

5.000.000  -  15.000.000


16.000.000  -  25.000.000

SẢN XUẤT – GIA CÔNG – NHÀ HÀNG

Từ 01 đến 1000


Từ 1000 hóa đơn trở lên

15.000.000  -  30.000.000


31.000.000  -  50.000.000

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT – VẬN TẢI – DU LỊCH

Từ 01 đến 1000

10.000.000 – 20.000.000

 

Từ 1000 hóa đơn trở lên

20.000.000 – 40.000.000

Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh sau khi khảo sát thực tế Doanh Nghiệp.

 

Quyết toán thuế - kế toán thuế Hoàng Hân

 

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính.

 

Quyết toán thuế - kế toán thuế Hoàng Hân

 

Nội dung dịch vụ Lập Báo Cáo Tài Chính : 

  • Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán.

  • Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp.

  • Hoặc lập báo cáo tài chính vay ngân hàng (số liệu theo yêu cầu doanh nghiệp và ngân hàng)

 

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ)

Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn

500.000

Xây dựng – Lắp đặt – Vận tải – Du lịch

600.000

Sản xuất – Gia công – Nhà hàng

700.000 

 


 

 

KẾ TOÁN HOÀNG HÂN - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

HOTLINE 0376.079.079

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED