Cẩm Nang Doanh Nghiệp

KỸ NĂNG ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 872

Uỷ thác công việc là giao cho ai đó trách nhiệm và quyền hạn để thay mặt bạn thực hiện công việc. Trong khi đó, giao việc là yêu cầu người khác (thường là cấp dưới) thực hiện công việc. Tóm lại, ủy thác là trao cho họ trách nhiệm, trao cho họ quyền hạn, và phân bổ nguồn...

TRƯÒNG PHÁI QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 1117

Chia công việc quản lý thành 6 phạm trù kỹ thuật, thương mại, tài chính, an ninh, kế toán, hành chánh và đưa ra 14 nguyên tắc quản lý tổng quát

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 827

Dự án kinh doanh là một kế họach kinh doanh, được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu cẩn thận các yếu tố bên trong và bên ngoài một cách toàn diện, nhằm mục đích làm cho những mục tiêu của dự án được thực hiện với hiệu quả cao nhất. Phân loại dự án

8 KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG CỦA CÁC THIÊN TÀI

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 887

Cứ khi nào chúng ta cố làm việc gì đó và thất bại, chúng ta thường đi làm ngay việc khác. Thực ra, thất bại chỉ có thể là tích cực nếu chúng ta không "nhìn chằm chằm" vào nó như là một kết quả đáng ghét. Thay vào đó: Hãy phân tích cả quá trình, các nhân tố, và làm thế nào...

DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CHỦ SỞ HỮU ĐỂ KHỞI NGHIỆP

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 884

Công việc nền tảng ban đầu - Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bạn - Thiết lập mục tiêu kinh doanh và mục tiêu cá nhân - Đánh giá nguồn tài chính của bạn - Xác định các nguy cơ tài chính - Xác định chi phí ban đầu - Quyết định vị trí cho hoạt động kinh doanh - Tiến hành...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 1483

Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc ra các quyết định, bởi vì việc điều hành một tổ chức từ những công việc đơn giản hàng ngày đến những chiến lược lớn, dài hạn cũng đều dựa trên cơ sở những quyết định thích hợp

NHỮNG CHIẾN LƯỢC RA QUYẾT ĐỊNH

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 863

Như chúng ta đã biết, mỗi một vấn đề thường có rất nhiều cách giải quyết và nhiệm vụ của người ra quyết định là phảI chon một trong số chúng. Việc lựa chọn này có thể rất đơn giản nhưng có thể cũng rất phức tạp tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của quyết định đó....

21 CÁCH BÁN HÀNG HIỆU QUẢ - KINH NGHIỆM TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 848

chia sẽ 21 cách bán hàng hiệu quá giúp gia tăng doanh số của doanh nghiệp mới thành lhập có thêm khả năng phát triển vượt trội

QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 1608

Khái niệm Thuật ngữ Quản lý là một phương thức làm cho hoạt động hướng tới mục tiêu được hoàn thành với một hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác. Phương thức này bao gồm những chức năng hay hoạt động cơ bản mà nhà quản lý có thể sử dụng, đó là hoạch...

RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

Ngày đăng: 24/06/2019 , Lượt xem: 1337

Khái niệm và đặc điểm của quyết định quản trị Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc ra các quyết định, bởi vì việc điều hành một tổ chức từ những công việc đơn giản hàng ngày đến những chiến lược lớn, dài hạn cũng đều dựa trên cơ sở những quyết...

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED